Geschiedenis van VZW Atelier Jan Duytschaever


                                                                
In 2018 werd Jan Duytschaever gevraagd om workshops te geven ivm non-   figuratief boetseren en glazuren. De workshops vonden plaats bij vormingplus   te Sint-Pieters Brugge en later in de cultuurfabriek te Sijsele Damme. De start was niet eenvoudig omdat alle materialen en grondstoffen, zoals   gietklei en gips, iedere les opnieuw moesten worden aangevoerd. Er werd uitgekeken naar een andere locatie en er werd tevens geopteerd voor een masterclass (d.i. niveau Academie). De voormalige pastorie in Vivenkapelle Damme was al in gebruik door de VZW   Krakk om er tentoonstellingen te organiseren. Het gebouw, aangekocht door de   stad Damme werd aan de VZW Atelier Jan Duytschaever in bruikleen  gegeven. Het gebouw had 10 jaar leeggestaan. Na een opknapbeurt van enkele jaren werd het gebouw weer leefbaar. Tijdens die periode konden de cursussen wel   doorgaan met hun creaties. De VZW Atelier Jan Duytschaever werd in januari 2020 opgericht en de statuten werden neergelegd in de griffie van de rechtbank van koophandel


Het atelier

Verschillende ruimten

Er zijn 4 ruimte om te werken. 

Ook er eens over filosoferen 

We beschikken over een prachtige tuin.

Alle soorten materieel is ter beschikking

We beschikken over verschillend machines en toestellen om uw werk te maken.